Välkommen till min hemsida där du kan läsa om mina behandlingar.

Vi har en fantastisk kropp som följer oss genom livet i både med- och motgångar. Vår kropp strävar alltid efter balans och gör allt för att vi ska fungera optimalt. Det kanske ibland händer att vi får problem från ensidigt arbete, stress, olyckor mm,  som kanske leder till snedbelastningar som i sin tur påverkar andra områden i kroppen. Kroppen försöker då hjälpa till att läka men kan behöva stöd och hjälp i detta arbete.

Min ambition är att hjälpa människor till en bättre hälsa genom massage, massageterapeutiska behandlingar, kraniosakral terapi och rådgivning. Jag arbetar hela tiden för att utöka mina kunskaper och därmed ge mina kunder ännu bättre hjälp och stöd.

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig via telefon 070-5254003 eller mail: carinas.halsoklinik@umea.com

Vänliga hälsningar

Carina

 

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.