Ta ett grepp på hela livssituationen!  


Arbete, fritid och familj är olika delar av livet som påverkar varandra. Hitta Balansen är ett skräddarsytt stresshanteringsprogram som kombinerar teori och praktik. Arbetet genomförs på arbetsplatsen med en grupp.

Du får en personal som kan identifiera, förebygga och hantera den dagliga stressen.

Hitta Balansen i din vardag

hitta ballancenDu kan välja mellan tre alternativ, HITTA BALANSEN 1, 2 & 3.

Alla delar innehåller; Stressens olika uttryck och symtom, vad stressar, olika strategier,
verktyg och förhållningssätt för att möta stressen samt introduktion i sittande massage.

En stor fördel med alternativ 2 & 3 är att de verksamhetsanpassas utifrån gruppens och arbetsplatsens behov och förutsättningar.

HITTA BALANSEN 1HITTA BALANSEN 2HITTA BALANSEN 3TILLÄGGSTJÄNSTER

Tidsåtgång: Workshop 90 min
Deltagare: En grupp med 10-20 deltagare.
Innehåll: Stressens olika uttryck. Vad stressar? Strategier, verktyg och förhållningssätt. Introduktion i sittande massage (ett sätt att enkelt hjälpa sina kollegor).

Workshopsserien verksamhetsanpassas utifrån gruppens sammansättning och arbetssituation.

Tidsåtgång: Workshop 60 + 60 + 60 minuter med två veckors mellanrum.
Deltagare: En grupp med 10-20 deltagare.
Innehåll: Stressens olika uttryck. Vad stressar? Strategier, verktyg och förhållningssätt. Introduktion i sittande massage (ett sätt att enkelt hjälpa sina kollegor)

Workshopsserien verksamhetsanpassas utifrån gruppens sammansättning och arbetssituation

Tidsåtgång: Workshop 60 + 60 + 60 minuter med 2 veckors mellanrum + 60 minuters uppföljning ca 2 månader efter genomförd workshopsserie.
Deltagare: En grupp med 10-20 deltagare.
Innehåll: Samma som Hitta balansen 2 + verksamhetsspecifik uppföljning.

Verksamhetsanpassade åtgärder

  • Extra träffar eller uppföljning.
  • Konsultsamtal med Gunnel eller Carina, via telefon eller personligt möte.
  • Individuella behandlingar.
  • Individuella samtal med psykolog.
  • Andra behovsanpassade åtgärder.

Kvällskurs om proaktiv stresshantering

Kursen består av fyra onsdagkvällar mellan 18.30 – 20.30  med två veckors mellanrum. Vi kommer bla att prata om vilka varningssignaler du ska vara uppmärksam på och vilka verktyg du kan använda för att hantera stressen innan den blir ett problem.

Enligt Skatteverkets regler kan du använda din “Friskvårdspeng” om du har möjlighet. Prata med din arbetsgivare!

För mer information;  http://hittabalansen.nu/kvallskurs/ eller ring Carina Rönnlund 070-525 40 03 eller Gunnel Rehn 070-678 42 41.

Intresserad?

Fyll i formuläret nedan och vi tar kontakt med dig!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din tel. (obligatorisk)

Skärmavbild 2015-09-07 kl. 19.04.52

Vi som erbjuder Hitta Balansen är två kvinnor med olika kompetens
som samarbetar runt dessa workshops, just för att kunna erbjuda
ett brett spektra av verktyg, tankesätt och kunskap runt stresshantering.

Carina

Carina Rönnlund
Massage- & kraniosakral terapeut

Carinas Hälsoklinik
Mobil: 070-525 40 03

E-post: carinas.halsoklinik@umea.com
Webb: www.carinashalsoklinik.se

Gunnel

Gunnel Rehn
Arbetsterapeut & utbildare

GenuinResurs
Mobi: 070-678 42 41

E-post: gunnel@genuinresurs.se
Webb: www.genuinresurs.se

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.